Relining & punktrelining av avloppsrör

Fakta om rörmanschetter

Om ledningen inte har kollapsat, varför laga den?

I de flesta avloppssystem finns större eller mindre in- och utläckor med risk för kollaps. Punktreparation med rörmanschetter sparar pengar och återställer avloppet till dess ursprungliga kapacitet.

En installation kan göras på så kort tid som 20 minuter.

 • Vad kan reparation med rörmanschett åstadkomma?
 • Garantireparationer vid nyläggning
 • Stoppa utläckage av avloppsvatten (= renare grundvatten)
 • Stoppa dränering av grundvatten (= mindre mängd vatten till reningsverket)
 • Återställande av delvis kollapsade rör
 • Ersätta kollapsade rör
 • Återförena förskjutna skarvar
 • Laga inspektions- och rensbrunnar
 • Proppa serviser i huvudledningen
 • Förstärka svaga och dåliga partier före relining
 • Försegla relining med strumpa
 • All montering kan ske med normalt flöde, utan att länspumpa eller stänga av flödet, eftersom installationspluggen är av s.k. genomströmningstyp.

Miljö?

Minimalt med avgaser från maskiner och bilar. Täta ledningar = renare grundvatten och mindre mängd vatten till reningsverket.

Våra metoder

Vi använder oss av metoden Quick-lock. Se och läs mer:

 

 Quick-Lock

 Filmer