Om oss

Bobtrans AB utför reparation av avloppsledningar och grävning för enskilda avlopp.

Bobtrans AB har över 40 års erfarenhet av omläggning, nyläggning och reparationer av VA-ledningar i Stockholm, inklusive återställning, samt andra typer av markarbeten. Vi utgår från norra Stockholm där vi har vår verkstad och upplag, men punktlagnings av rör med Quick-Lock metoden kan vi utföra i hela Sverige tack vare vår mobila installationsbuss.

Bob Trans Mark KB startades redan 1980 av Göran Lindqvist. 2011 ombildades företaget till aktiebolag och heter numera Bobtrans AB. Idag har företaget 5st anställda plus inhyrd personal. Vi har egna grävmaskinister, kranväxlarchaufförer, rörläggare, anläggare och manschettmontörer.  

Vi arbetar framförallt med:

  • Lagning av vattenläckor  
  • Relining med flexibla foder, monteras inne i rör med hjälp 
    av kamera
  • Enskilda avloppsanläggningar  
  • Grundisolering  
  • Dräneringar och dagvattenanläggningar
  • Schaktarbeten  
  • Tomtplanering  
  • Transporter av material  

Vi vänder oss främst till kunder i norra Stockholm, men punktrelining av rör utför vi i hela Sverige vid behov.