Om oss

Bobtrans AB utför reparation av avloppsledningar och grävning för enskilda avlopp.

Bob Trans Mark KB är ett företag med över 30 års erfarenhet. Det startades redan 1980 av Göran Lindqvist. I dag har företaget tre anställda som arbetar som grävmaskinister, lastbilschaufförer, rörläggare och anläggare. 2011 ombildades företaget till AB och heter numera Bobtrans AB. 

Vi arbetar framförallt med:

 • Vatten och avlopp
 • Åtgärder mot översvämmade källare
 • Lagning av vattenläckor  
 • Reparation av avloppsledningar  
 • Relining med flexibla foder, monteras inne i rör med hjälp 
  av kamera
 • Enskilda avloppsanläggningar  
 • Grundisolering  
 • Dräneringar och dagvattenanläggningar
 • Grävarbeten  
 • Tomtplanering  
 • Transporter av material  

Vi vänder oss främst till kunder i norra Stockholm, men punktrelining av rör utför vi i hela Sverige vid behov.