Punktlagning av rör

Fakta om manschetter enligt Quick-Lock metoden

Om ledningen inte har kollapsat, varför byta ut den?

I de flesta ledningssystem finns läckage med risk för kollapsade rör eller förorenad mark. Punktreparation med Quick Lock manschetter sparar otroligt mycket pengar och dessutom, återställer röret till dess ursprungliga kapacitet.

Funktion

 • Quick-Lock metoden tätar och stabiliserar skadan på mekaniskt sätt, utan kemikalier och oberoende av rörmaterialet.
 • Manshetten förblir elastiskt stödd efter lagningen och absorberar ledningens rörelser.
 • Vid längre skadade sträckor kan Quick Lock manschetterna placeras omlott, i serie efter varandra.
Krav

 • Leningen spolas alltid innan montage och manschetten förflyttas med hjälp av vagn och inspektionskamera. Vid platsen för skadan monteras manschetten med hjälp av specialutrustning, kunden får efter lagning inspektionsmaterialet från filmbilen som kvitto på utförd lagning. På så vis kan vi med denna metod vara behjälpliga när det kommer till t.ex anmärkningar på besiktning eller inspektion av nylagd ledning. Cirkulärsprickor i betongledning eller fogseparationer i plastledning är något som är vanligt förekommande. Ingen uppgrävning av ledning nödvändig. Och arbetet kan oftast utföras utan någon större påverkan för eventuell biltrafik.
Fördelar

 • Material, VA4 rostfritt stål och EPDM-tätningsgummi
 • Inga kemikalier
 • Byggregler-godkänd
 • Spolbeständig enligt DIN 19523
 • Tryckgodkända för upp till 10 bar invändigt tryck
 • Godkända för 120 grader

Användningsområde

Quick-Lock-manschetter kan användas i stort sett i alla typer av ledningar tack vare materialets hållbarhet, inte bara för avloppssystem utan även för dricksvatten eller industri beroende på val av tätningsgummi. Vår leverantör kan även tillhandahålla andra speciallösningar så användningsområdet är i princip oändligt.

Klicka på bilden eller ladda ned, för förstoring:

Kvalitet och bevis

Bobtrans AB är förmodligen ensamma i Sverige med att ha genomgått utbildning hos tillverkare och leverantör för metoden samt innehar certifikat, intyg och kompetens för montering.

Reparation av spillvattenledningar och avlopp med hjälp av manschetter regleras i det nya databladet DWA M 143-5.

Quick-Lock har godkänts av det tyska institutet för byggteknik (DIBt) sedan 2005. Godkännandet reglerar kvalitetssäkringen av Quick-Lock-systemet med alla dess komponenter.

Kraven på högtrycksspolningsmotstånd hos rör- och rehabiliteringssystem regleras i DIN 19523. Enligt denna standard uppfyller Quick-Lock-systemet samma krav som ett nylagt rörsystem. 60 spolsekvenser med ett tryck på 110 bar vid munstycket och ett efterföljande läckagetest.

Genom att använda Quick-Lock-systemet återställs rörets stabilitet.


Kunder

Vi har återkommande kunder som, Stockholm Vatten, NCC, Skanska och ett flertal kommuner som har tagit hjälp av oss på Bobtrans AB för punktlagning av rör enligt Quick Lock metoden.


En installation kan göras på så kort tid som 30 minuter.

Vad kan reparation med rörmanschett åstadkomma?

 • Reparation av inspektionsanmärkning vid nyläggning
 • Laga läckande fogar
 • Åtgärda fogseparationer
 • Åtgärda cirkulär- och längsgående sprickor i betongrör
 • Åtgärda riktningsavvikelser eller sättningar i fogar med FLEX-manschett
 • Stoppa utläckage av avloppsvatten (= renare grundvatten)
 • Stoppa dränering av grundvatten (= mindre mängd vatten till reningsverket)
 • Återställande av delvis kollapsade rör
 • Proppa serviser på huvudledning
 • Förstärka svaga och dåliga partier före relining
 • Försegla änden vid relining med en flänsad manschett
 • All montering kan ske med normalt flöde i ledning, utan att länspumpa eller stänga av flödet, eftersom installationsvagnen till manschetten har genomströmnings-funktion
 • Kontakta oss vid minsta fråga så ska vi kunna hjälpa er.